Rysunki o charakterze reklamowym

Istnieje możliwość zamówienia nowych rysunków Andrzeja Mleczki, jak również zakupu praw do rysunków już istniejących, które wykorzystać można w charakterze komercyjnym. Mogą być one umieszczane np. na plakatach, billboardach, materiałach POS, gadżetach, w prasie, telewizji, Internecie czy w innej uzgodnionej umową formie.

Każde zamówienie ma charakter indywidualny, dlatego w przypadku zainteresowania współpracą, prosimy o bezpośredni kontakt z Galerią pod adresem galeria@mleczko.pl