W Warszawie z hukiem 
rozpoczyna działalność
filia krakowskiej Galerii.
Jest kolejna okazja,
żeby się napić.
Galeria mieści się
przy ulicy Marszałkowskiej 140
i niech Pan Bóg
ma ją w swojej opiece.