Galeria zmienia status prawny
i na jakiś czas staje się,
nie wiadomo po co,
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
W rzeczywistości
pozostaje nadal instytucją
całkowicie pozbawioną
odpowiedzialności.