Po długim namyśle postanawiam
kupić do Galerii pierwszy komputer.
Współpracownicy
cieszą się jak dzieci.