Po roku pisania odwołań,
władze uznają oskarżenia
za bezpodstawne.
Moja wdzięczność
nie zna granic.