Pewien niezrównoważony obywatel
składa donos do władz
o przeprowadzeniu w Galerii
remontu bez odpowiednich zezwoleń.
Władze reagują zdecydowanie
i żądają zamknięcia Galerii.