Otrzymuję wezwanie
do Głównego Urzędu Cenzury
w Warszawie,
aby wyjaśnić dlaczego
powielam rysunki bez zezwolenia.
Obiecuję, że się to
więcej nie powtórzy.